مستندات واحد مهندسی پزشکی

  • راهنمای کاربری بیش از ۲۰۰ دستگاه پزشکی
  • خط مشی های واحد مهندسی پزشکی
  • شاخص ها و فرم های ارزشیابی
  • چک لیست های بازدیدهای دوره ای

جهت دریافت پکیج با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.