BIPAP

مارک Hoffrichter ساخت کشور آلمان

دستگاه های کمک تنفسی Hoffrichter در دو مدل ساده point 2 و پیشرفته Trend II موجود هستند که دارای خصوصیات زیر می باشند:

دستگاه BIPAP ST مدل Trend II:

 • دارای چهار مد: BIPAP T – BIPAP ST  CPAP – BIPAP S –(چهار دستگاه در یک دستگاه)
 • دارای سیستم back up rate تا RR=30.
 • دارای دو منوی clinical menu و patient menu.
 • دارای مرطوب کننده با سیستم کنترل دما.
 • دارای مد گارانتی حجم.
 • دارای سیستم ذخیره کامل اطلاعات و .SD card
 • دارای Ramp جهت راحت تحمل کردن دستگاه توسط بیمار در فشارهای بالا.
 • قابلیت تشخیص میزان Leakage و تشخیص تعدادAHI .
 • قابلیت تنظیم فشار از cm H2o 4-30.
 • باتری External به مدت ۶ ساعت.(option)
 • بسیار سبک و قابل حمل.

دستگاه BIPAP ST مدل POINT 2:

 • دارای چهار مد: BIPAP T – BIPAP ST  CPAP – BIPAP S –(چهار دستگاه در یک دستگاه)
 • دارای سیستم  back up rate تا RR=30.
 • دارای مرطوب کننده با سیستم کنترل دما.
 • باتریBase  به مدت ۶- ۸ ساعت.(option)
 • دارای .SD card
 • بسیار سبک و قابل حمل.
 • قابلیت تنظیم فشار از cm H2o 4-25.

دستگاه BIPAP S مدل Trend II:

 • دارای سیستم back up rate تا RR=10.
 • دارای سه مد: – BIPAP T  CPAP –  BIPAP S.
 • دارای .SD card
 • باتری External به مدت ۶ ساعت.(option)
 • قابلیت تنظیم فشار از cm H2o 4-30.
 • بسیار سبک و قابل حمل.
 • دارای مرطوب کننده با سیستم کنترل دما.

 

دستگاه BIPAP S مدل POINT 2:

 • دارای سیستم back up rate تا RR=10.
 • دارای سه مد: – BIPAP T  .CPAP – BIPAP S
 • باتریBase  به مدت ۶- ۸ ساعت.(option)
 • قابلیت تنظیم فشار از cm H2o 4-25.
 • بسیار سبک و قابل حمل.
 • دارای .SD card
 • دارای مرطوب کننده با سیستم کنترل دما.